Algemene voorwaarden

Gewijzigd op: 6 februari 2023.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DYsign. Bij het schriftelijk bevestigen van een offerte gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

Offertes

Alle offertes van DYsign zijn vrijblijvend. Een door de klant ondertekende offerte wordt beschouwd als een officiële bestelling. Bij het starten van een websiteproject wordt een voorschot van 20% van de totaalprijs gevraagd. Na ontvangst van dit voorschot zal het project van start gaan, tenzij anders vermeld in de offerte. 

Annulatie van bestelling

In het geval van annulering van een bestelling, is de klant verplicht de reeds gepresteerde uren te betalen.

Levering

De levering van het product of de dienst hangt af van de grootte. De leveringstermijn die desgevallend wordt vermeld op de offerte, is een indicatie van de verwachte duur. Indien het project langer duurt dan verwacht, heeft de klant geen recht op een schadevergoeding of prijsvermindering tenzij anders vermeld in de offerte.

Betaling

Na aflevering van het product of dienst, dient de klant het nog openstaande factuurbedrag te betalen binnen de 30 dagen. 

Wijziging

Wijzigingen in de overeenkomst tussen DYsign en de klant moeten schriftelijk worden bevestigd door beide partijen. Het is belangrijk dat eventuele wijzigingen op papier staan om verwarring en misverstanden te voorkomen.

Gratis website analyse

Vul onderstaande vragen in.